Visio, missio ja tavoitteet

Vuonna 1964 perustettu Kehitysmaayhdistys Pääskyt on Suomen vanhimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Toimintamme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön nepalilaisten, intialaisten ja perulaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Teemme myös tiedotustyötä Suomessa lisätäksemme tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä.

VISIO

Oikeudenmukaisempi maailma, jossa kaikilla on mahdollisuus kestävään toimeentuloon ja ihmiset elävät toisiaan ja ympäristöään kunnioittaen.

MISSIO

Toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen puolesta yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa.

TA­VOIT­TEET

Teemme työtä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa sen puolesta, että köyhien yhteisöjen jäsenet oppivat valvomaan oikeuksiaan ja hankkimaan itselleen kestävän toimeentulon.

Kestävä toimeentulo

Toimintamme tähtää paikallisyhteisöjen toimeentulon turvaamiseen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tarjoamme tietoa ja koulutusta, tuemme paikallisia elinkeinoja ja vahvistamme ruokaturvaa.

Tasa-arvo

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat järjestömme tärkeimpiä arvoja. Edistämme etenkin naisten, vammaisten ja etnisten vähemmistökansalaisten järjestäytymistä ja voimaantumista.

Ympäristökestävyys

Ympäristö- ja ilmastokestävyys on kestävän toimeentulon perusta ja edellytys. Tuemme hankkeita, joissa luonnon ekosysteemipalvelujen elpyminen ja ihmisten elämänlaadun paraneminen etenevät rinnakkain.