Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry
Mäkelänkatu 54 A 00510 Helsinki
Y-tunnus: 9018589-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Heli Janhunen, toiminnanjohtaja
heli.janhunen@paaskyt.fi
+358 (0)45 138 9062

Rekisterin nimi

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n jäsen- ja kummirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja Cuna Nazarethin päiväkodin kummien henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden / kummiuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä toiminnasta tiedottaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Kehitysmaayhdistys Pääskyjen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä kummisopimusten täytäntöönpanoon.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (henkilön nimi, osoite ja sähköposti)
  • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  • toiminnasta tiedottamisen kieli: suomi/ruotsi
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan suoraan jäseneksi tai kummiksi liittymisen yhteydessä sähköpostilla, puhelimitse, postitse, tapahtumissa sekä sähköisten internet-lomakkeiden avulla.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kun henkilö maksaa jäsen- tai kummimaksuja. Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta viimeisimmästä jäsen-/kummimaksusta.

Henkilötietoja voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Annetut tiedot on tallennettu jäsenrekisteriohjelmaan, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jäsenrekisteriin on pääsy ainoastaan Kehitysmaayhdistys Pääskyjen toiminnanjohtajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa toimistohuoneessa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme tilastollisten tietojen keräämiseen tarkoitetun Google Analytics -palvelun evästeitä. Evästeet ovat tietoa, jonka sivusto tallentaa käyttämällesi laitteelle. Sivusto käyttää näitä tallentamiaan tietoja, kun liikut sivustolla. Evästeiden avulla voimme selvittää sivuston kävijämääriä ja seurata kuinka sivustoa käytetään. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tai yksilöiviä tietoja käyttäjästä. Evästeiden käytön voi kieltää oman selaimensa asetuksista.