JÄMLIKHET UPPEHÄLLE MILJÖ

U-LANDSFÖRENINGEN SVALORNA

U-landsföreningen Svalorna som grundades år 1964 är en av de äldsta organisationerna i Finland som ägnar sig åt utvecklingssamarbete. Vi arbetar för en mer jämlik, rättvis och hållbar värld.

Vår verksamhet grundar sig på långsiktigt samarbete med medborgarorganisationer i Nepal, Sri Lanka och Peru. I Finland arbetar vi för ökad medvetenhet om globala utvecklingsfrågor.

Vår organisation är medlem i den politiskt och religiöst obundna Emmausrörelsen, och drivs främst med hjälp av ideell arbetskraft, frivilliga donationer och allmänna bidrag.

VISION, UPPDRAG OCH MÅL

VISION

En mer rättvis värld där var och en har möjlighet till ett hållbart sätt att försörja sig, och där människor lever med respekt för varandra och naturen.

UPPGIFT

Vi arbetar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med våra partners som är lokala gräsrotsrörelser.

MÅL

Vi deltar i våra lokala NGO-partners arbete som hjälper invånare i fattiga och marginaliserade samhällen att hävda sina rättigheter och försörja sig på ett hållbart sätt.

Hållbar försörjning

Vi strävar att säkerställa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar försörjning för lokalsamhällenas invånare. Vi tillhandahåller information och utbildning, stöder lokal resursförsörjning och stärker tillgången på livsmedel.

Jämlikhet

Rättvisa och jämlikhet är vår organisations viktigaste värdegrund. Vi vill framförallt befrämja strukturer som stärker kvinnors, funktionshindrades och etniska minoriteters ställning i samhället.

Ekologisk hållbarhet

Lösningar som är hållbara för miljön och klimatet är förutsättningen för människors hållbara utkomst. Vi stöder projekt som går hand i hand med återställda ekosystem-tjänster och förbättrad livskvalitet för människor.

VAD VI GÖR

Utvecklingssamarbete i Nepal

Större delaktighet i civilsamhället samt stärkt tillgänglighet till utkomst och fördelning av naturresurser inom ursprungsbefolkningens lokalsamhälle (2019-2021)

Projektet som stöds av Finlands utrikesministerium, Föreningen för Hållbar Utveckling i S:t Michels och Föreningen för Utveckling i Nyslott strävar att utveckla hållbara försörjningsmöjligheter i lokalsamhällena Chepang och Tamang i landsbygdskommunen Raksirang, Makwanpur. Det gör man genom att befrämja skogsodling, så kallad agro-forestry, samt odling och insamling av andra skogsprodukter än timmer och genom att stärka administreringen av lokalsamhällets skogsresurser.

Följ med vår och NAFAN:s aktuella rapportering om projektet på Facebook.

DONERA: OP FI06 5780 0720 2384 06, referensnr: 37002

Stöd till barndagvård i Peru

Samarbetspartner: Fundación Cuna Nazareth

Organisationen Fundación Cuna Nazareth är Svalornas äldsta samarbetspartner. Vårt samarbete har bestått sedan 1960-talet. Cuna Nazareth tillhandahåller kvalitativt god barndagvård för över 100 barn i Chorrillos, Lima, och driver en återvinningscentral i Pachacamac. Tillsammans med andra Emmausgrupper i Finland sänder Svalornas grupper ekonomiskt stöd och professionella voluntärer till daghemmet Cuna Nazareth.

DONERA: OP FI84 5549 6610 0081 99, referensnr: 35004

Vi arbetar för en jämlik och rättvis värld.

OM OSS

Anställd

HELI JANHUNEN

verksamhetsledare

heli.janhunen@paaskyt.fi
tel. +358 45 138 9062

Magister i statsvetenskap (ulandsforskning). Sakkunnig inom organisations- och projektadministration, med över tio års erfarenhet av organisationsarbete, volontärsamordning och utvecklingssamarbete i Sydasien och Peru.

Svalornas styrelse 2023

KATRI SIMONEN

ordförande

Har varit med i Svalorna sedan 1988 eftersom Svalorna är snabba, lätta, öppna och flitiga: en liten samling frivilliga verkar ivrigt för och med sina samarbetspartners långt borta.

IMG_2543_crop2
RAIMO LILJA

vice ordförande

Raimo är expert på miljöteknik och miljöpolitik och är intresserad av att samordna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Han har arbetat t.ex. i Egypten och Nepal som både expert och NGO aktiv.

SINI PÖYTÄNIEMI

kassör

VERA KORPISALO

sekreterare

Ilona Louhivaara
ILONA LOUHIVAARA

styrelsemedlem

PAULA LAURINMÄKI

styrelsemedlem

TANJA KÄHKÖNEN

styrelsemedlem

Vill du veta mera om oss och vårt arbete?

Kontakta oss