Paikallisia puulajeja, lepakoiden suojelua ja viheraitoja

Eroosio ja maanvyöryt ovat jatkuva ongelma Nepalissa. Metsäpeitteisyyden lisäämiseksi on kokeiltava erilaisia keinoja. 

Raksirangissa sikäläinen metsäviranomainen oli kehottanut paikallisia metsänkäyttöryhmiä valmistelemaan alueitaan puun taimien istuttamiseksi. Osa ryhmistä alkoi perata pois jo olemassa olevia luonnonmetsän taimia korvatakseen ne viranomaisten toimittamilla vierasperäisillä taimilla.

Kun NAFAN sai tietää tästä, se puuttui asiaan. Pitkällisten keskustelujen jälkeen se sai viranomaiset uskomaan, että vierasperäisyys ei merkitse “kehitystä”. NAFANin kenttätyötekijät puolestaan keskustelevat jatkuvasti metsänkäyttöryhmien kanssa purkaakseen sitkeää ja yleistä myyttiä: uskoa siihen, että uudet lajit ja uudet tuotteet ovat automaattisesti parempia kuin kotoperäiset ja kulttuuriin kuuluvat.

Nyt istutettaviin puulajeihin onkin otettu mukaan monihyötypuun eli chiurin jalostettuja taimia. Hetaudan yliopiston kanssa on aloitettu mielenkiintoinen kokeilu, jossa chiuripuita on parannettu tavoitteena nopeampi kasvu ja suurempi satoisuus. Tutkimuksen tuloksia ei ole vielä saatu.

Samalla on pyritty vaikuttamaan chepangien asenteisiin lepakoita kohtaan. Chepangit ovat perinteisesti metsästäneet lepakoita ravinnoksi, mutta tutkimukset ovat osoittaneet lepakoiden suuren merkityksen chiurin siementen luontaisen leviämisen kannalta. Luontainen leviäminen on nimittäin aina paras ratkaisu, sillä jyrkille rinteille istutetut taimet usein kuolevat kuivuuteen tai vuohet syövät ne.

Toinen Raksirangissa uusi asia ja eroosiota estävä konsti on Green Fence eli viheraita tai elävä aita. NAFAN on esitellyt kyläläisille tavan, jolla paikallisista puista ja pensaista leikataan istukkaita ja istutetaan niitä eläviksi aidoiksi. Sopivia lajeja ovat mm. jetropa, lalupate, simali ja chuwa. Kaikkiaan 3500 tainta – käytännössä oksaa – istutettiin talven 2023 aikana yhteensä neljän hehtaarin alueelle. Nyt uudet istutukset muodostavat koealueen, jonka tulosten perusteella viheraita-konseptia – joka on vakiintunut peltometsävijelymenetelmä – pyritään levittämään koko hankekuntamme alueelle.

Viheraitaa voidaan istuttaa esimerkiksi pengerviljelyn portaiden väliin estämään humuksen karkaamista tai suojelemaan polkuverkostoa maanvyörymiltä. Osittain viheraidan lehdeksiä voidaan myös käyttää vuohien rehuksi.

Teksti: Raimo Lilja ja Katri Simonen

Kuva: NAFAN


Tue NAFANin työtä luonnonvarojen kestävämmän käytön edistämiseksi tekemällä lahjoitus verkkokaupassamme. Lahjoitusvarat käytetään 100 %:sti hanketyöhön.

Samantyyppiset artikkelit

Materiaalista apua annetaan enää vain kaikkein syrjäytyneimmille

Materiaalista apua annetaan vastedes vain kaikkein köyhimmiksi identifioitujen yhteisöjen kaikkein syrjäytyneimmille jäsenille. Luokitus on tehty yhdessä kunnan viranomaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Mikä tärkeintä: myös Raksirangin kunta on ilmoittanut keskittävänsä oman tukibudjettinsa näille köyhimmille talouksille. Tällaista kohdentamista ei ole aiemmin harjoitettu. Kunnan ja valtion tuesta ovat hyötyneet ne, jotka ovat nokkelimpia tai joilla on suhteita.

10 tammi 2023