Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö

 

Hae vapaaehtoistyöhön Cuna Nazareth -päiväkotiin Peruun!

 

Fundación Cuna Nazareth

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen yhteistyökumppani La Fundación Cuna Nazareth ylläpitää päiväkotia, jota tuetaan Pääskyjen kummitoiminnalla. Päiväkotitoiminnan lisäksi yhteishankkeena on perustettu kierrätyskeskus.

Vuonna 1964 perustettu Kehitysmaayhdistys Pääskyt on Suomen vanhimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Toimintamme perustuu pitkäaikaiseen kumppanuuteen paikallisten järjestöjen kanssa Perussa ja Intiassa. Tavoitteemme on edistää tasa-arvoisempaa maailmaa ruohonjuuritasolla.

La Fundación Cuna Nazareth on Perun pääkaupungissa Limassa jo yli 50 vuotta toiminut vahvasti arvopohjainen säätiö, jonka tavoitteena on köyhyyden ja syrjäytymisen kierteen katkaiseminen, sosiaalisten oikeuksien laajentaminen sekä tasa-arvoisuuden edistäminen. La Fundación Cuna Nazareth on Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n vanhin yhteistyökumppani. Säätiö ylläpitää Cuna Nazarethin päiväkotia, jonka tarkoituksena on tarjota hoitoa ja virikkeellinen ympäristö noin 130:lle 3-5 -vuotiaalle lapselle, jotta heidän vanhempansa voivat käydä työssä ja turvata paremman toimeentulon perheelle. Päiväkodin lapset tulevat vähäosaisista perheistä ja useilla heistä on erityisen tuen tarpeita. Pääskyt tukevat Cunan päiväkotia kummitoiminnalla.

Cuna Nazarethin päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia, toimistotyöntekijöitä, keittäjiä, siivoojia, tanssinopettaja, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Päiväkodissa on normaali lastentarhan toiminta: ruokailut, ulkoilut, päiväunet ja opetustoiminta. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu perheiden sosiaalisen tilanteen kartoittaminen, alkuhaastattelut, lasten hyväksyminen päiväkotiin, kotikäynnit ja muu sosiaalinen tuki. Psykologi toimii niin lasten kasvua, kehitystä ja oppimista kuin tunne-elämää tukien yhteistyössä lasten vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Päiväkodin toimesta myös lasten vanhemmille tarjotaan tukea ja neuvontaa esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyen.

Vuonna 2011 Pääskyt ja kolme muuta suomalaista Emmaus-ryhmää aloittivat La Fundación Cuna Nazarethin kanssa ulkoasiainministeriön tukeman hankkeen, jolla käynnistettiin kierrätyskeskus Liman ulkolaidalle Pachacamaciin. Kierrätyskeskuksen tehtävänä on vahvistaa lähialueen asukkaiden ympäristötietoisuutta, tarjota työllistymismahdollisuuksia lähialueen nuorille sekä tuottaa varoja Cuna Nazarethin päiväkodille.

 

 

Vapaaehtoisen tehtävät

La Fundación Cuna Nazarethiin toivotaan vapaaehtoiseksi espanjankielentaitoista, sopeutuvaista, oma-aloitteista, itsenäistä ja ystävällistä henkilöä, jolla on kasvatusalan, sosiaalialan tai psykologian alan opintoja ja / tai työkokemusta. Myös ympäristö- ja tiedotusalan koulutusta ja työkokemusta voi hyödyntää päiväkodilla ja kierrätyskeskuksella tehtävässä työssä. Työtehtävinä Cunan päiväkodissa voivat olla erilaiset opetus- ja kasvatustehtävät, kuten taidekasvatukselliset työpajat (esim. musiikki, teatteri tai kuvataiteet), ympäristökasvatukselliset työpajat, lasten tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja tukevat työpajat, alkeistason atk-taitojen opetus vanhemmille lapsille, alkeistason englannin opetus vanhemmille lapsille tai lasten vanhemmille sekä päiväkodin muuhun päivittäiseen toimintaan osallistuminen. Psykologin koulutuksen omaava vapaaehtoinen voi myös avustaa Cunan psykologia lasten arvioinnissa ja tunne-elämän tukemisessa. Vapaaehtoinen voi niin ikään osallistua lasten vanhempien tekemän talkootyön ja lahjoitettujen vaatteiden jakelun organisoimiseen. Viestinnästä kiinnostunut vapaaehtoinen voi puolestaan avustaa esim. somepäivitysten teossa, mainosvideoiden kuvaamisessa ja uusien viestintäkanavien ideoinnissa.

Halutessaan vapaaehtoinen voi tutustua ja osallistua myös kierrätyskeskuksella tehtävään työhön. Kierrätyskeskuksessa vapaaehtoinen voi olla tukena esim. tiedottamis- ja ympäristövalistustyössä. Esimerkiksi jonkinlaisen ympäristökasvatuksellisen työpajan järjestäminen lähialueen lapsille tai aikuisille tai olemassa oleviin työpajoihin osallistuminen on kierrätyskeskuksella mahdollista. Lisäksi vapaaehtoinen voi osallistua halukkuutensa ja osaamisensa mukaan kierrätettyjen tavaroiden, kuten vaatteiden, kirjojen sekä puu- ja metallitavaroiden keräykseen, lajitteluun ja kunnostamiseen.

Sujuva espanjankielen taito on vapaaehtoiselle välttämätön, sillä Cunassa ei puhuta englantia. Mitä syvempi kielitaito vapaaehtoisella on, sitä monipuolisemmat ja syvällisemmät työtehtävät ovat mahdollisia. Vapaaehtoisjakson kesto on mieluiten 6 kk, jotta sekä Cuna että vapaaehtoinen saavat vapaaehtoistyöstä parhaan hyödyn. Myös lyhyempi jakso (2-5 kk) on neuvoteltavissa. Cuna ottaa vapaaehtoisia vastaan ympäri vuoden, mutta suositeltava aika on maaliskuun ja joulukuun välissä, sillä kesäkaudella joulukuun lopusta helmikuun loppuun päiväkoti on kiinni ja työtä on vähemmän. (Tällöin työskentelyn voi tosin mahdollisesti sijoittaa kierrätyskeskukselle. Tällöin voi tehdä myös erilaisia kirjallisia tiedotustöitä Suomen tai Perun suuntaan.)  Kehitysmaayhdistys Pääskyt toivoo vapaaehtoiselta toiminnasta tiedottamista blogin, kummikirjeiden tai jäsenpostin muodossa.

Pääskyt tarjoaa vapaaehtoiselle perehdytyksen vapaaehtoistyöhön ja toisessa kulttuurissa työskentelyyn ja on vapaaehtoisen tukena Suomesta käsin myös vapaaehtoisaikana. Työtehtävistä sovitaan yhdessä Cunan kanssa ja perehdytys työtehtäviin tapahtuu suurimmaksi osaksi Perussa. Vapaaehtoinen kustantaa ja järjestää matkat kohdemaahan ja oleskelun kohdemaassa itse.  Vapaaehtoinen vastaa itse kaikista käytännönjärjestelyistä (matkat, majoitus, liikkuminen paikan päällä, jne.), joten suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa ennen vapaaehtoisjakson aloittamista.

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikkunan kehityskysymyksiin ja kansalaisjär­jestöjen maailmaan. Arkipäiväisen elämän jakaminen auttaa vapaaehtoisia ymmärtämään konkreettisesti kehitysmaiden todellisuutta, toimintaympäristöä ja kehitysmaita köyhdyttä­viä rakenteita. Tavoitteena on sekä Cunaa että vapaaehtoista hyödyttävä kokemus, jonka kautta molemmat osapuolet voivat oppia uutta. Vapaaehtoiset toimivat myös siltana Cunan ja Pääskyjen välillä hyödyttäen järjestöjen työtä.

 

Muuta käytännön tietoa

Hintataso Limassa on Suomea alhaisempi, joskin kalliimpi kuin muualla Perussa. Huoneen vuokra esimerkiksi ulkomaalaisten suosimalla Mirafloresin asuinalueella on alkaen 300 euroa kuukaudessa. Elintarvikkeiden hintataso on useimmissa limalaisissa kaupoissa Suomen hintatasoa hieman alhaisempi. Elintarvikkeet, esim. hedelmät kannattaa hankkia toreilta, joissa hinnat ovat usein kauppoja edullisempia. Ravintoloissa ruokaileminen on suomalaisesta näkökulmasta edullista. Vapaaehtoistyöntekijän elinkustannuksia vähentää se, että Cuna Nazareth tarjoaa työntekijöilleen maksuttoman lounaan. Myös kasvisruokavalion noudattaminen onnistuu Cunan päiväkodilla.

 

Haemme nyt vapaaehtoista vuodelle 2019. Aloitusajankohta on sovittavissa, kuitenkin aikaisintaan maaliskuun alussa, sillä päiväkoti on kiinni tammi-helmikuun ajan. 

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Cunan päiväkodissa, lähetä meille espanjankielinen motivaatiokirje ja cv sähköpostitse 31.1.2019 mennessä.

 

Hakemukset ja lisätietoja vapaaehtoispaikasta:

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

puh. 0451389062 

 

Nykyisten ja entisten Pääskyjen vapaaehtoisten kokemuksia voit lukea Pääskyjen blogeista.

Cuna Nazarethin Facebook-sivulla voit seurata päiväkodin ajankohtaisia kuulumisia.

 

**********************************************************************

 

Pääskyt hakee kääntäjiä, taittajia, graafikoita, viestinnän ja varainhankinnan osaajia...

Haemme jatkuvasti lisää vapaaehtoisia kääntäjiä (erityisesti suomi-ruotsi ja suomi-englanti) ja muita viestinnän osaajia sekä talkooapua erilaisiin varainkeruutapahtumiin. Ota yhteyttä ja tiedustele tarkemmin erilaisista vapaaehtoistyömahdollisuuksista!