Latinalaisen Amerikan suurin muuttoliike tuntuu Perussakin

kirjoittanut

Teksti: Sonja Eneh
Kuvat: Anita Moore

Venezuelalaisia lapsia on otettu Cunan päiväkotiin

Cuna Nazarethin päiväkotiin on tullut viime vuodesta lähtien useita venezuelalaisia lapsia. Tutustuin heihin ollessani viime kesänä kaksi kuukautta vapaaehtoistyössä Cunassa.

Olen opintojani viimeistelevä suomalainen psykologian opiskelija ja vietin kesä- ja heinäkuun 2019 Cuna Nazarethissa vapaaehtoistyöntekijänä. Autoin päiväkodin arjessa ja järjestin viisivuotiaille lapsille tunnetaitotyöpajoja.

Asuntoni sijaitsi viereisessä Barrancon kaupunginosassa ja kuljin bussilla päiväkodille päivittäin. Lähes joka kerta kyytiin nousi joku myymään makeisia tai leivonnaisia tai esiintymään matkustajille. Myös kaduilla, liikenteen lomassa, näkyi makeisia autoilijoille ja jalankulkijoille kauppaavia ihmisiä. Minulle kerrottiin, että suuri osa heistä oli viime aikoina Peruun tulleita venezuelalaisia.

Tänä vuonna Cunassa on 12 venezuelalaisperheen lasta. Ennen päiväkotipaikan saamista useiden perheiden vanhemmat olivat joutuneet jättämään lapsensa toisten hoidettaviksi siksi aikaa, kun he etsivät töitä. Joidenkin yksinhuoltajaäitien oli ollut pakko ottaa lapsensa mukaan työpaikalle, minkä seurauksena työsuhteet loppuivat lyhyeen.

Cuna päätti ottaa vastaan venezuelalaislapsia perehdyttyään venezuelalaisten tilanteeseen Limassa. Selvisi, että monet perheet asuivat hyvin ahtaasti, kaksi tai kolmekin perhettä samassa pienessä tilassa. Heidän ruokavalionsa oli puutteellinen, ja lapsilla oli terveysongelmia. Oli myös yksinhuoltajaäitejä, joilla ei ollut työpaikkaa eikä kunnollista asuinpaikkaa. Toiset taas ottivat lainaa tukeakseen kotimaahan jäänyttä puolisoaan tai yrittivät järjestää myös puolisolleen matkarahat Peruun, eläen itse äärimmäisen niukasti.

Cuna Nazarethissa on ollut viime vuodesta lähtien myös venezuelalaisten perheiden lapsia.

Varsinkin alussa venezuelalaisten tilanne Perun työmarkkinoilla oli huolestuttava. Yritykset kyllä antoivat työtä mieluummin heille kuin perulaisille, koska heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa työ vastaan, vaikka palkka oli surkea ja työolot huonot. Monia venezuelalaisia työntekijöitä käytettiin hyväksi ja kohdeltiin huonosti. Esimerkiksi Cunasta keittiöapulaisen paikan saanut 24-vuotias nainen kertoi saaneensa aikaisemmassa työpaikassaan Limassa todella kehnoa palkkaa ja kokeneensa henkistä väkivaltaa työnantajansa taholta. Tämän seurauksena hän alkoi kärsiä psyykkisistä oireista. Nyt, kiitos työpaikkansa Cunassa, hän voi paremmin ja pystyy auttamaan Venezuelassa edelleen asuvaa äitiään, joka hoitaa yksin yhtä lapsenlapsistaan.

Perun valtio on myöntänyt osalle venezuelalaisista maahanmuuttajista väliaikaisen oleskeluluvan. Se helpottaa virallisen työpaikan saamista sekä parantaa lapsiperheiden asemaa, koska oleskeluluvan saaneilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus käydä koulua ja saada sairausvakuutus.

RIKAS MAA ON ROMAHTANUT

Entisestä rikkaasta öljyvaltiosta, 31 miljoonan asukkaan Venezuelasta, on tullut viime vuosien aikana kaoottinen ja turvaton maa, jonka talous on romahtanut. Puutetta on ruuasta, lääkkeistä, kaikesta. On sähkökatkoksia, työttömyyttä ja väkivaltaisia levottomuuksia. Monet venezuelalaiset ovatkin paenneet naapurimaihin voidakseen aloittaa uuden elämän. Yli neljä miljoonaa ihmistä on muuttanut muihin Latinalaisen Amerikan maihin, muun muassa Peruun. Venezuelan kriisi on aiheuttanut suurimman muuttoaallon, mitä Latinalaisessa Amerikassa on nähty viiteenkymmeneen vuoteen.

Perussa on tällä hetkellä jo lähes miljoona – yli 750 000 – venezuelalaista, kun vuonna 2016 heitä oli vain 8160. Perun oma väkiluku on suunnilleen sama kuin Venezuelan, 32 miljoonaa.

Jotkut paikalliset ovat arvostelleet Cuna Nazarethia siitä, että se on antanut päiväkotipaikkoja venezuelalaisille perheille. He ovat kokeneet, että muukalaisia “suositaan”, ja vihaisia kommentteja on tullut sekä kasvotusten että sosiaalisen median kautta. Cuna Nazareth on kuitenkin periaatteidensa mukaan halunnut auttaa niitä, jotka eniten tarvitsevat apua, kansalaisuudesta riippumatta. Siksi kaikilla kriteerit täyttävillä perheillä, myös venezuelalaisilla, on mahdollisuus hakea lapsilleen hoitopaikkaa päiväkodista. 

Cuna Nazareth ei erottele perheitä kansalaisuuden perusteella

Cunassa sosiaalityöntekijä haastattelee kaikki paikkaa hakevat perheet, ja haastatteluissa on tullut ilmi, että venezuelalaisilla perheillä oli kotimaassaa suhteellisen korkea elintaso ja hyvä yhteiskunnallinen asema ennen maan vaikeuksien alkamista. Valtaosalla Cuna Nazarethin venezuelalaisista vanhemmista on yliopistokoulutus ja esimerkiksi asianajajan, kirjanpitäjän, opettajan, toimittajan, sotilaan tai laborantin tutkinto. Mutta dokumenttien puuttumisen takia he eivät voi harjoittaa ammattiaan Perussa. Siksi päiväkoti on antanut joillekin heistä mahdollisuuden tehdä puutöitä ja kunnostaa huonekaluja ja saada tästä jonkinlaista taloudellista korvausta.

Cuna Nazarethin venezuelalaiset lapset tulevat lähtökohtaisesti siis huomattavasti varakkaammista ja koulutetummista perheistä kuin Cunan perulaiset lapset. Silti he kaikki jakavat nyt sopuisasti  samaa päiväkodin arkea.

Juttu perustuu päiväkodin hallinnollisen johtajan Anita Mooren sekä Cuna Nazareth -järjestön johtajan ja sosiaalityöntekijän Carmen Santa Cruz Espinozan antamiin tietoihin sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin Limassa.

Julkaistu Pääskyjen jäsenlehdessä 2/2019.

Samantyyppiset artikkelit