Kumppaniemme ajankohtaiset

Koronaviruspandemia on vaikuttanut kumppanijärjestöjemme toimintaan Nepalissa, Intiassa ja Perussa.

NAFAN (Nepal)

Alkuvuodesta hankkeessa keskityttiin erityisesti osuuskuntien kapasiteetin vahvistamiseen. Lisäksi järjestettiin koulutukset vuohienhoidosta ja bambujakkaroiden valmistamisesta sekä jatkettiin puuntaimien kasvatusta.

Maaliskuun lopussa hanketoteutus vaikeutui huomattavasti Nepalin hallituksen asettaman kokoontumis- ja ulkonaliikkumiskiellon vuoksi. Rajoitustoimet jatkuvat vähintään kesäkuun alkuun saakka. Poikkeustilan aikana NAFANin hanketiimi on työskennellyt kotoa käsin tehden mm. hanketoimintojen suunnitteluun ja koulutusmateriaalien tuotantoon, raportointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä. Hankekylissä asuvat kenttäkoordinaattorit ovat seuranneet ja tukeneet taimitarhojen kehittämistä ja puuntaimien kasvatusta. Ryhmäkokoontumisia ja -koulutuksia ei ole voitu järjestää.

Pandemian vastaiset toimenpiteet ovat heikentäneet entisestään köyhien chepang- ja tamang-perheiden toimeentuloa. NAFAN on lahjoittanut 800 euroa Raksirangin maalaiskunnalle elintarvikeapua varten. Kenttätyöntekijät ovat myös avustaneet kunnan viranomaisia ja paikallista kansalaisjärjestöä hätäavustusten jakamisessa.

Prayatna Samiti (Intia)

Pääskyjen ja Prayatna Samitin yhteistyö jatkuu vielä tämän vuoden ajan. Viimeiset hanketoiminnot (naisten johtajuuskoulutukset) oli tarkoitus saada päätökseen maaliskuun loppuun mennessä, mutta Intian hallituksen toimeenpaneman kokoontumis- ja ulkonaliikkumiskiellon vuoksi koulutuksia on jouduttu lykkäämään.

Koronaviruspandemian aikana Prayatna Samiti on tehnyt yhteistyötä Intian valtion sekä muiden paikallisten järjestöjen kanssa ja jakanut hätäapupakkauksia ja tietoa valtion avustusohjelmista noin 500 kotitaloudelle Udaipurin piirikunnan alueella.

Pääskyt lahjoittaa Prayatna Samitille 457 € vihannesten siementen hankintaan. Siemenet on tarkoitus jakaa 250 hankkeen ulkopuoliselle perheelle vihannespuutarhojen perustamista varten sen jälkeen, kun Pääskyjen hanke on saatu päätökseen. Pääskyjen tuella katetaan kolmannes operaation kokonaiskustannuksista.

Cuna Nazareth (Peru)

Koronaviruksen vuoksi Perussakin on ollut hätätila ja suositus fyysisten kontaktien välttämisestä. Cunan päiväkodin lapset ovat olleet kotona 15.3. alkaen, mistä lähtien myös kierrätyskeskus on ollut suljettuna. Tänä aikana päiväkoti on käyttänyt opetusministeriön kehittämää, television kautta välitettyä etäopetusmenetelmää ”Aprendo en casa” (”Opin kotona”). Opettajat ovat seuranneet lasten oppimista puhelimitse. Cuna Nazarethin työntekijät ovat keskittyneet kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointitehtäviin; osa henkilöstöstä on jouduttu lomauttamaan.

Kansainvälisen Emmauksen lahjoituksen turvin lomautettuja työntekijöitä on pystytty tukemaan taloudellisesti ja elintarvikelahjoituksin. Karanteeni on päättynyt 24.5. mutta on epäselvää, milloin lapset pääsevät palaamaan päiväkotiin ja milloin kierrätyskeskuksen toiminta voi jatkua.

Samantyyppiset artikkelit