Kehitysyhteistyö Intiassa

Pääskyt on tehnyt kehitysyhteistyötä Intiassa 1960-luvun lopulta lähtien. Tällä hetkellä meillä on Rajasthanissa ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke, jossa edistetään ruokaturvaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä tukemalla yhteisöjä luonnonresurssien hallintaa koskevassa päätöksenteossa.

Prayatna Samiti

Prayatna Samiti on vuonna 1989 perustettu järjestö, joka toimii Udaipurin alueella Rajasthanissa, Intiassa. Suuri osa alueen väestöstä kuuluu alkuperäiskansoihin, adivaseihin. Pääskyjen ja Prayatna Samitin yhteistyö alkoi Siemenpuu-säätiön rahoittaman hankkeen (2014-2015) myötä, jossa tavoitteena oli parantaa paikallisten yhteisöjen perinteisiä elinkeinoja ja terveydenhoitoa sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Intiassa markkinavetoinen maatalous on viime vuosikymmeninä johtanut perinteis­ten ruokakasvien viljelyn vähentymiseen. Samaan aikaan kemiallisten lannoitteiden lisääntynyt käyttö on köyhdyttänyt maaperää. Nämä olosuhteet ovat monin paikoin heikentäneet maaseudun pienviljelijäperheiden ruokaturvaa.

Pääskyjen ja Prayatna Samitin helmikuussa 2017 alkaneessa ja ulkoministeriön hanketukea saavassa kolmivuotisessa hankkeessa parannetaan ruokaturvaa ja pienviljelijöiden toimeentuloa kymmenessä kylässä eteläisen Rajasthanin maaseudulla. Edistämme ekologisesti kestävää maataloutta ja tuemme alueen perinteisten ravintoainepitoisten kasvien kasvatusta. Kyliin perustetaan taimitarhoja ja kotipuutarhoja ja kyläyhteisöjä osallistetaan biodiversiteetin dokumentointiin ja vaalimiseen. Tämä tapahtuu perustamalla jokaiseen kylään kaksi siemenpankkia sekä bioresurssien hoitoon keskittyvä kyläkomitea, joka linkitetään yhteen paikallishallinnon toimijoiden kanssa. Näin vahvistetaan yhteisöjen roolia ja painoarvoa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa. Hankkeessa edistetään erityisesti naisten toimeentuloa ja voimaantumista. Koulutamme naisten säästöryhmiä ja rohkaisemme naisia hakeutumaan komiteoiden jäseniksi.

Hankkeessa:

  • Edistetään paikallisten hirssi-, hedelmä- ja vihanneslajikkeiden viljelyä ja pienviljelijöiden mahdollisuuksia saada tuloja niiden myynnistä..
  • Perustetaan taimitarhoja, kotipuutarhoja ja siemenpankkeja.
  • Järjestetään koulutuksia liittyen ekologisesti kestävään maanviljelyyn, karjanhoitoon, metsätalouteen ja hyvään hallintoon.
  • Lisätään ihmisten tietoisuutta perinteisten ravintokasvien terveyshyödyistä ja merkityksestä monimuotoisuuden ylläpitämisessä.
  • Tuetaan luonnonvarojen hoitoon keskittyvien kyläkomiteoiden perustamista ja niiden yhteistyötä julkishallinnon toimijoiden kanssa.
  • Koulutetaan naisten säästöryhmiä ja rohkaistaan naisia hakeutumaan kyläkomiteoiden jäseniksi.

Hankkeen ajankohtaisiin kuulumisiin voit tutustua täällä sekä Pääskyjen Facebook-sivulla.